Oversyn - alle avsnitt

Publisering av "Til minne om Linda" tok til med at forordet vart lagt ut onsdag 29/5 2013. Fyrste avsnitt kom fredag 31/5, og sia kjem nye avsnitt kvar mandag, onsdag og fredag fram til fredag 20. desember 2013. 

Papirutgåve blir lagt ut for sal frå måndag 11. november 2013.  Bestill her

Del 1:  






















































Samandrag av Del 1                             (Boka kan no tingast hos bjorn@enes.no)

Del 2:










66: Teuton (30/10)

67: Syninga (1/11)




71: Fengslingsmøter (11/11)   



74: Ingrid (18/11)











86: Røynd (16/12)






Attende til framsida med siste publiserte avsnitt